Sezona

Streetstock autosporta pasākuma noteikumi SABI Streetstock 2015. gadas sezona sastāv no sešiem pasākumiem Biķernieku kompleksajā sporta bāzē (BKSB). 2015. gadā tiks rīkoti pasākumus divās autosporta disciplīnās - superlap un dragreisā. Visi Streetstock pasākumi ir saskaņoti ar Latvijas Automobiļu fedrāciju.

Superlap

Superlap disciplīnā tiek izmantotas dažādas priekš ielas auto piemērotas BKSB trases konfigurācijas. Šajā disciplīnā mērķis ir uzrādīt pēc iespējas labāku apļa laiku. Vienlaicīgi trasē var atrasties vairāki auto ievērojot noteiktu starta intervālu lai novērstu iespējamību panākt priekšā braucošo dalībnieku. Apdzīšanas trasē ir aizliegtas!
Superlap treniņā dalībnieki startē rindas kārtībā un veic vienu iesildošo apli, kam seko divi lidojošie apļi.
Fināla sesijā 15 ātrākie treniņa dalībnieki sākot ar lēnāko rezultātu uzrādītājiem veic vēl vienu lidojošo apli. Tieši fināla sesijā uzrādītais rezultāts nosaka pasākuma top 15 rezultātu uzrādītājus. Pēc pasākuma rezultāti tiek publicēti www.sabi.lv

Dragreiss

Dragreisa disciplīnai tiek izmantota Biķernieku trases starta-finiša taisne. Trases garums ir 201m (⅛ jūdze).
Dalībnieki startē rindas kārtībā. Katram dalībniekam tiek fisēts trases laiks (ET), reakcijas laiks (RT), maksimālais ātrums finišā un kopējais trasē pavadītais laiks (ET+RT). Kopējais trasē pavadītais laiks veido galīgos pasākuma rezultātus. Pēc pasākuma rezultāti tiek publicēti www.sabi.lv

Dalības maksa

Internetā reģistrētiem dalībniekiem superlap - 20EUR, dragreiss - 3EUR.
Dalības maksa reģistrējoties uz vietas visām disciplīnām - 30EUR.
Ieeja skatītājiem - 3EUR.
Lai iebrauktu BKSB teritorijā ar savu auto, dalībniekiem kā arī skatītājiem nepieciešams iegādāties Streetstock pasākumu sezonas caurlaidi - 6EUR.

Drošība

Visiem superlap dalībniekiem obligāti jāizmanto autosportam derīgas ķiveres. Pasākuma laikā braucējam ir jāpiesprādzējas ar drošības jostu.
Dalībniekiem pirms pasākuma jāiepazīstas ar karogu pielietojumu autošosejas disciplīnās atbilstoši Latvijas Automobiļu federācijas nolikumam par karogiem autošosejā (SABI sagatavots karogu skaidrojums).
Trasē atļauts doties tikai ar SABI personāla atļauju. Visa pasākuma laikā jāseko un jāievēro SABI un BKSB personāla norādījumi.
Dalībniekam pirms došanās trasē ir jāiepiazīstas ar trases konfigurāciju (iebraukšanu trasē, nobraukšano no trases pēc finiša). Jautājumu gadījumā konsultēties ar SABI personālu.
Pasākuma laikā automašīnā drīkst atrasties tikai tās vadītājs - dalībnieks, kurš reģistrējies pasākumam un parakstījis noteikumus.
Atrodoties ārpus sacensību vai treniņa trases, visā BKSB teritorijā ir ierobežots maksimālais ātrums 20km/h.
Kategoriski aizliegts:

  • staigāt pa trasi;
  • bez atļaujas doties trasē;
  • patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu trasē;
  • izraisīt sadursmes ar pārējiem dalībniekiem un ar trasi norobežojošajām apmalēm;
  • apzināti izbraukt no trases iezīmētajām robežām;
  • izkāpt no transportlīdzekļa piespiedu apstāšanās gadījumā trasē;
  • atrasties trasē alkohola vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī;
  • piegružot trasi.

Visā Biķernieku trases teritorijā, ieskaitot dragreisa starta zonu ir kategoriski aizliegts sildīt (kūpināt) riepas. Dalībnieks apņemas segt visus zaudējumus, kas var rasties šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Piedalīties

Lai piedalītos SABI Streetstock pasākumos dalībniekam ir jābūt derīgai autovadītāja apliecībai. Piedalīties var ar auto, kuram ir derīga CSDD tehniskā apskate, kā arī ar LAF tehniskajiem noteikumiem atbilstošiem sporta auto.
Dalībniekam ir jāaizpilda SABI.lv reģistrācijas forma. Iepriekšēja reģistrācija pasākumiem notiek līdz pasākuma dienas pl.10.00. Pasākumam var reģistrēties uz vietas (rēgistrācija uz vietas var tikt ierobežota liela internetā reģistrēto dalībnieku skaita gadijumā).

Izmaiņas

Lietus gadījumā pasākums tiek atcelts drošības apsvērumu dēļ. Par izmaiņām paziņosim līdz attiecīgā pasākuma dienas pl.15.00 ar paziņojumu www.sabi.lv. Gadījumā ja pasākuma laikā trases apstākļi nav atbilstoši attiecīgo disciplīnu drošai norisei, pasākums tiek atcelts un samaksātā dalības maksa netiek atgriesta.