Lietošanas noteikumi


 1. VIETNE http://www.sabi.lv
  1. Tīmekļa vietne (turpmāk tekstā VIETNE) http://www.sabi.lv ir SIA "Sporta Aģentūra Biķernieki" informācijas sistēma, kurā iespējams izveidot lietotāja kontu un reģistrēties sporta pasākumiem. VIETNĒ tiek publicēti sporta pasākumu rezultāti, pasākumu sēriju kopvērtējumi, pasākumu attēlu galerijas un video matereāli.
  2. Izveidojot VITENES lietotāja kontu lietotājs:
   1. apstiprina ka ir izlasijis un piekrīt VITNES lietotšanas noteikumiem;
   2. piekrīt ka reģistrācijas formā prasītā informācija tiek ievietota VIETNES datubāzē un tur glabāta;
   3. piekrīt ka reģistrācijas dati, izņemot dzimšanas datumu un paroli, var tikt publicēti un var būt publiski pieejami VIETNĒ.

 2. VIETNES ATBILDĪBA
  1. VIETNE nepārbauda lietotāju ievadīto informāciju un negarantē tās patiesumu.
  2. VIETNE nav atbildīga par rakstiem, komentāriem un citiem datiem mājas lapā, kurus ievieto vietnes lietotājs.
  3. VIETNE var saturēt atsauksmes un saites uz vispasaules informāciju internetā, tā kā VIETNE nevar kontrolēt šīs vietas un tur izvietoto informāciju, VIETNE neuzņemas atbildību par atbilstību, nozīmību un informāciju šajās vietās.

 3. LIETOTĀJA ATBILDĪBA
  1. lietotājs apņemas netraucēt vietnes darbību un tehnoloģiskos risinājumus. Jebkāda vietnes darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi uz vietni vai reģistrācijas sistēmu, ir aizliegta.
  2. Lietojot reģistrācijas vietni tās lietotājs piekrīt:
   1. ievērot visus vietnes lietošanas noteikumus;
   2. uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām.
  3. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod VIETNEI tiesības bloķēt pieeju.

 4. REĢISTRĀCIJA PASĀKUMIEM
  1. Reģistrējoties pasākumiem izmantojot VIETNI lietotājs apstiprina:
   1. ka norādītie reģistrācijas dati ir patiesi;
   2. ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu.